Edukacija najefikasniji vid zaštite mladih od narkotika (video)

U cilju prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama nevladina organizacija „Novi poredak“ realizovala je projekat ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne''.

Prethodnih šest mjeseci članovi NVO „Novi poredak“ intezivno su radili na edukaciji i informisanju mladih, Roma, ali i roditelja o ovoj problematici,  promovišući ujedno i zdrave stilove života.

Gostujući tim povodom u emisiji „Aktuelno“, Radija Bijelo Polje, predsjednik NVO „Novi poredak“, Radivoje Bogavac, istakao je da je jako zadovoljan rezultatima.

„Prioritetni cilj ovog projekta bila je edukacija više ciljnih grupa o problemu narkomanije, tako da smo organizovali niz informativnih aktivnosti koje doprinose prevenciji upotrebe narkotika kod mladih, a bavili smo se i  promocijom zdravih stilova života i sporta. Sada kada projekat privodimo kraju moram istaći da sam jako zadovoljan, projekat je naišao na prijemčivost kod svih ciljnih grupa koje su bile obuhvaćene projektom, tako da smo uspjeli da  ostvarimo rezultate koje smo i željeli“, kazao je Bogavac.

On je rekao da je i ranije bilo projekata koji se odnose na ovu problematiku, ali da je mana što se rješavanju ovog problema nije prišlo sistematski.

„Ono što smo detektovali kroz rad nevladinog sektora jeste da nekim projektima nedostaje sistematski pristup problemu, fokusirani su na samo jednu grupu, a s obzirom da sam po profesionalnoj orjentaciji sociolog i da se moja nevladina organizacija bavi mladima, promocijom zdravih stilova života i prevencijiom psihopatologije kod mladih, odlučio sam da pokrenem ovaj projekat. Definisao sam više ciljnih grupa i osmislio način kako da sistemskim pristupom utičemo na adolescente, odnosno mlade, da ne koriste droge i psihoaktivne supstance“, naveo je  predsjednik NVO „Novi poredak“.

Kao jednu od ključnih ciljnih grupa Bogavac je naveo roditelje, ističući da postoje brojne zablude kod njih, jer smatraju da je suvišno govoriti na ovu temu, da sam razgovor podstiče na korišćenje droga,  da su njihova djeca sa 16 i 17 godina potpuno nezavisna i da imaju  izgrađene ispravne stavove, da biraju zdrave stilove života. To je, kako je kazao Bogavac, posljedica dinamičke strukture, svrhe i funkcije porodice u modernom društvu, odnosno posljedica prelaza iz tradicionalne u savremenu porodicu.

„Moram naglasiti da je bilo jako teško okupiti roditelje koji hoće da razgovaraju o ovoj temi, jer to kod njih izaziva nelagodu u smislu stigmatizacije okoline i sumnju da možda njihovo dijete koristi narkotike. Tako da mi je drago što smo naišli na grupu roditelja koji su to lako prevazišli uz sugestije predavača profesora Tomislava Tomovića i psihološkinje Danke Gurešić. Odrađene su dvije radionice sa oko 40 roditelja, a u svrhu  prevencije upotrebe narkotika kod mladih izrađena je i informativno-edukativna brošura za roditelje. Brošura sadrži smjernice rane detekcije i mehanizme detektovanja upotrebe narkotika i psihoaktivnih supstanci kod mladih, kao i smjernice šta treba činiti u tim slučajevima i šta po svaku cijenu ne treba raditi“, pojasnio je predsjednik NVO „Novi poredak“.

Bogavac je kazao i da su posebno bili posvećeni radu sa mladima.

„Mladi imaju stav da poznaju ovu temu, da imaju sve informacije o razlozima uzimanja narkotika, kao i o posljedicama, ali kada počne edukativni proces, tek tada postaju svjesni koliko zapravo ne znaju. Tako da smo se trudili da im damo što više važnih informacija kako bi ih zaista zaštitili i uputili na zdrave stilove života“, istakao je Bogavac.

On je naglasio da su u postmodernom društvu sami agensi socijalizacije promijenili svoj intezitet uticaja na mlade. Ranije je to bila porodica, a sada su najprioritetniji mediji i grupa vršnjaka, te su zato, kako je naglasio Bogavac, u okviru projekta  ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne''  obučili mlade kao vršnjačke edukatore.

„Izabrali smo 20 najaktivnijih učenika koji su pohađali informativno-eduaktivne radionice, uradili posebnu brošuru i power point prezenatciju za njih i obučili ih da budu preventivna snaga u perspektivi u odnosu na svoje vršnjake vezano za upotrebu narkotika i psihoaktivnih supstanci. U tome se zapravo i ogleda održivost našeg projekta jer će trajati reakcijama i dejstvom vršnjačkih edukatora koji će nastaviti svoj rad“, naglasio je Bogavac.

Pored mladih i njihovih roditelja, projektom ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne''  bili su obuhvaćeni i Romi.

„Romi su populacija koja ima određene nedostatke u bivstvovanju psihosocijalnog okruženja, jedan od tih nedostataka je ekonomski i oni su prosto percipirani kao ljudi koji su skloni psiho-patološkim pojavama, konzumiranju alkohola, cigareta, narkotika. Okupili smo deset mladih pripadnika romske populacije koji su prošli  informativno-edukativnu radionicu i zaista su moji utisci pozitivni u odnosu na nivo njihovog interesovanja i na nivo poznavanja teme. Očigledno je da ima konzumenata u njihovom bliskom okruženju, ali se evidentno primijetilo da imaju određena predznanja o psihoaktivnim supstancama i drogama, što je bilo inicijalna  kapisla da sa posebnom pažnjom nastavimo projekat kada su oni u pitanju“, pojasnio je profesor Bogavac.

On je podsjetio da su u okviru projekta organizovali i jednu fudbalsku utakmicu između pripadnika romske populacije i učenika Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, kao i tri fudbalska meča između gimnazijalaca sa sloganom ,,Sportom protiv droge''.

„Takođe, postavili smo i  četiri info punkta i dijelili smo flajere o štetnom uticaju droge i PAS-a na psihičko-fizičko  zdravlje“, dodao je Bogavac.

 Predsjednik NVO „Novi poredak“ je kazao da se nažalost ljudi i organizacije na Balkanu više bave posljedicama, a manje prevencijom zolupotrebe narkotika.

„Težište treba da bude na prevenciji, jer prevencijom sprečavamo sve one radnje gdje kasnije gubimo kontrolu, gdje droga preuzima pojedinca, gdje postoji višeslojni problem rehabilitacije lica koja su ušla u četvrtu  ili petu fazu upotrebe narkotika. Prevenciju smatramo ključnom, zato smo projekat bazirali na tom preventivnom djelovanju i sigurno je da ćemo ostati posvećeni tome“, poručio je Bogavac.

Podsjetimo, projekat ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne'' nevladina organizacija „Novi poredak“ realizovala je uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore.

AUDIO SNIMAK EMISIJE

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE