Uspješno realizovan projekat ,,Zajedno možemo više”

U okviru projekta ,,Zajedno možemo više” ,  koji je kozmetički salon Beauty box realizovao u saradnji sa frizerskim  salonom  “Enver”, šest lica sa invaliditetom obučeno je za zanimanja kozmetičarka, higijeničarka i frizer.

Kako je saopšteno na završnoj konferenciji, četiri  lica sa invaliditetom  osposobljena  su kroz mjeru definisanu pozivom Obrazovanje i osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije za zanimanje kozmetičar/ka za njegu lica i tijela , jedno lice na radnom mjestu Fizer za muškarce kroz program Osposobljavanje za rad kod poslodavca, dok je  jedno lice odmah  zaposleno  na random mjestu pomoćna radnica u salonu Higijeničarka.

“Projekat ,,Zajedno može više” realizacijom brojnih  aktivnosti  došao je do  ostvarivanja postavljenih ciljeva  projekta i to - unapređenje  položaja lica sa invaliditetom i mogućnosti za njihovo zapošljavanje obrazovanjem i osposobljavanjem, a ostvarili smo I drugi cilj -    povećanje zapošljivosti   LSI kroz motivisanje, sticanje novih kvalifikacija, osposobljavanje na radnom mjestu, stvaranje uslova za zapošljavanje kroz opremanje radnih mjesta i promociju olakšica za zapošljavanje”, saopštila je koordinatorka projekta, Branka Prebiračević.

Ona je kao posebnu aktivnost istakla obrazovanje i osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije za zanimanje Kozmetičar/ka za njegu i tijela lica.

“Ta aktivnost je organizovana po važećem programu obrazovanja odraslih, a obuku je sprovela privatna ustanova Style Group iz Podgorice, inače  licenirani organizator obrazovanja odraslih. Nakon obuke koja je trajala tri mjeseca, četiri lica sa invaliditetom su polagala ispit pred stručnom komisijom I nakon položenog ispita dobila sertifikat”, napomenula je Prebiračević.

Na konferenciji, kojoj je pristustvovala i asistentkinja na projektu, Jelena Šebek, saopšteno je da su tokom trajanja  projekta četiri od šest lica sa invaliditetom bila radno angažovana , dok je sa jednim licem produžen ugovor na period od devet mjeseci nakon isteka projekta.

Kako su napomenuli, tokom trajanja    mjera  o sprečavanju  širenja korona virusa Beuaty Box kao nosilac projekta preduzeo je sve kako bi zaštitio zaposlene  koji su bili oslobođeni obaveza, a istovremeno im omogućio rad od kuce.

Izvor: Beauty box