Obavještenje JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Obavještavamo sugrađane da postoji nacionalna SOS telefonska linija za žrtve nasilja, kako bi i u vremenu krize bile svjesne da radimo sve što je u našoj moći da pomognemo, saopštavaju iz Centra za socijalni rad.

Centar, kao važna karika u multisciplinarnom pristupu u zaštiti od nasilja daje svoj doprinos i pruža mjere zaštite u skladu sa svojim ingerencijama i u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i Protokolom postupanja. Nasilje je izabrani obrazac ponašanja i mora biti sankcionisano u skladu sa zakonom.

Nasilje možete prijaviti anonimno tokom 24 sata pozivom na broj 080 111 111, koji je besplatan, i dobićete pomoć, podršku i savjet.

 

Saopštenje i foto: JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

Tekst objavila: Sanida Kajević