Tribine i radionice o nasilju održane u Srednjoj elektro-ekonomskoj školi

Dvije edukativne tribine i radionice o vršnjačkom nasilju i posljedicama istog, održane su juče za pet odjeljenja Srednje elektro-ekonomske škole.

Na inicijativu učeničkog parlamenta ove škole, učenici prvog i četvrtog razreda prisustvovali su tribini o rodno zasnovanom nasilju, dok su učenici drugog i trećeg razreda slušali o vršnjačkom nasilju u školi,njegovim posljedicama i prevenciji istog, čiji je predavač bila Ervina Čikič.

,,Učenici su izuzetno zadovoljni načinom organizacije, a realizacija ovakvih tribina postala je prepoznatljiva u našoj školi. Sve je postignuto saradnjom između parlamenta učenika i Uprave škole, na šta smo zaista ponosni", kazao je predsjednik učeničkog parlamenta, Miloš Baošić.

On je iskazao posebnu zahvalnost direktoru Elektro -ekonomske škole, Milošu Mariću, koji uvijek pruža podršku za ovakve aktivnosti.

 

Tribine su organizovane sa ciljem upoznavanja učenika sa svim oblicima nasilja, i posljedicama koje ono nosi, i kako bi ga u budućnosti mogli spriječiti.

Autorka: Eldina Idrizović

Foto: učenici Srednje elektro-ekonomske škole