Optimizacijom broja zaposlenih do efikasnije javne uprave

Broj zaposlenih u javnoj upravi u Crnoj Gori do 2020. godine na centralnom nivou smanjiće se za 5 %, a na lokalnom za 10 %, što je predviđeno novim Akcionim planom za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020, koji je prezentovan danas u Bijelom Polju.

Već u ovoj godini broj javnih službenika na centralnom nivou biće umanjen za 3 %, odnosno 5 % na lokalnom, što je prema riječima državnog sekretara Ministarstva javne uprave, Gorana Jovetića, najbolji put ka efikasnijoj upravi.

Prezentirajući  Akcioni plan za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020 predstavnicima lokalnih samouprava sjevernih opština, Jovetić je istakao i da je Evropska komisija prepoznala optimizaciju zaposlenih kao ključnu za reformu javne uprave.

“Akcioni plan za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020, donesen  u januaru 2018. godine uz saglasnost Evropske komisije. Formiran je međuresorski tim koji radi na izradi Metodologije i Plana optimizacije, a imamo podršku i od UNDP-a. Već  su prikupljeni i podaci o ukupnom broju zaposlenih, koji iznosi 51. 480, od čega 39.306 na centralnom i 12.174 lokalnom nivou. Fokus optimizacije je zdravstvo, unutrašnji poslovi, pravosuđe, prosvjeta, ustanove rada i socijalnog staranja, kao i lokalna samoupravi”, pojasnio je državni sekretar Ministarstva javne uprave.

Reforma javne uprave predstavlja treći stub u cjelokupnom procesu reformi, zato je Evropska komisija prepoznala i  potrebu za finansijskom podrškom ovom segmentu.

“Po prvi put se naša zemlja susreće sa mehanizmom direktne sektorske budžetske podrške, a za segment reforme javne uprave opredijeljen je iznos od 15 miliona, od čega je 12 miliona direktna podrška budžetu Crne Gore, dok se preostala tri miliona odnose na tehničku podršku za sprovođenje reforme i našoj državi”, saopštio je danas Jovetić, napominjući da je Akcioni plan za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020 osnova za korišćenje tih sredstava.

Kako je saopštio Jovetić , Ministarstvo javne uprave je uspjelo da obezbijedi sve preduslove da se u prvoj polovini ove godine povuče tranša od četiri miliona eura, a ta sredstva će se koristiti za potrebe realizacije aktivnosti definisanih Akcionim planom, dok će  ostalih osam miliona će zavisti od toga na koji način će se sprovoditi planirane mjere reformi u Crnoj Gori.

2018. godina biće posvećena implementaciji novih zakonskih rješenja i to Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predstavljajući Zakon o lokalnoj samopravi, koji je stupio na snagu 11. januara 2018., direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Jadranka Vukčević, istakla je da on kroz 22 poglavlja nudi  unaprijeđena rješenja, čijom će primjenom rad opština biti znatno efikasniji.

Iako su brojni principi zadržani, Vukčević je napomenula da je došlo i do promjena prvenstveno u konstituisanju  i radu skupštine, kao predstavničkog organa građana.

“U cilju efikasnijeg konstituisanja novoizabrane skupštine propisani su jasniji rokovi za sazivanje i održavanje konstitutivne sjednice, kao i ovlašćenja predsjednika Crne Gore da u slučaju da se skupština ne konstituiše u roku od  60 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, raspiše nove izbore za skupštinu.  Bitna novina u odnosu na ranija rješenju su da skupština razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske instittucije i ne daje  saglasnost na izbor glavni administrator”, navela je direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Jadranka Vukčević.

Prema Zakonu o lokalnoj samopravi predsjednik Opštine se bira u roku od 30 dana, a imenuju se dva potpredsjednika. Takođe bira se i potpredsjednik Skupštine, koji radi na volonterskom nivou, izmijenjen je i proces zapošljavnja u lokalnoj upravi, a određena poglavlja se odnose i na unapređenje kadrovskih kapaciteta.

Pored toga Vukčević je navela da je došlo do promjena i u poglavljima koja se odnose na poslove jedinica lokalne samouprave, organe jedinica lokalne samouprave, prava, obaveze iodgovornosti lokalnih funkcionera, službenika i namještenika, upravljanje ljudskim resursima i na diciplnsku odgovornost.

Da će zakonske reforme doprinijeti efikasnijem radu javnih uprava smatra i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, koji je danas predstvnicima svih lokalnih samouprava sjevernih opština poručio da već započnu sa stvaranjem preduslova za implementaciju zakona.

“Da bi lokalne samouprave mogle da funkcionišu u skladu sa nedavno usvojenim zakonom moraju se uraditi novi modeli Statuta opštine, Odluke o organizaciji organa, kao i model Poslovnika o radu skupštine. To su ta tri ključna akta koja će ZOCG raditi sa Ministarstvom javne uprave, a već je MJU i formiralo radnu grupu za izvršavanje te obaveze”, kazao je Bojadžić.

On je dodao da će se u drugoj polovini godine Zajednica opština Crne Gore raditi i na modelima odluka koje se tiču učešća lokalnog stanovništva u vršenju  javnih poslova, zatim saradnje sa NVO sektorom, kao i podrške projektima koji se finansiraju iz opštinskog budžeta

Bojadžić je kazao i da se nada da će se ralizacijom aktivnosti  Akcionog  plana za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020, stvoriti uslovu za kvalitetnu primjena Zakona o komunalnim djelatostima, Zakon o planiranju i izgradnji objekata.

Današnjoj prezentaciji Zakona o lokalnoj samoupravi i Akcionog plana za sprovođenje strategije javne uprave za period 2018-2020, koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave, prisustvovali su predstavnici opština Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Berane, Petnjica, Rožaje, Andrijevica, Plav, Pljevlja i Gusinje.

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić, Darko Braič

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE