Upućen poziv OSI za obuku za više zanimanja

U okviru projekta „Pruži jednaku mogućnost OSI“ doo „Bus“ raspisao je javni oglas za osam lica sa inavliditetom za program prekvalifikacije/dokvalifkacije za zanimanja pomoćni kuvar, konobar i vozač distributer.

Kako je predviđeno projektom, četiri lica biće obučena za zanimanje pomoćni kuvar/kuvarica, tri lica za konobara/konobaricu, dok će jedno lice proći program  obuke za vozača distributera B kategorije.

Na javni javni oglas mogu se prijaviti lica koja se nalaze na evidineciji Biroa rada, kojima je status utvrđen u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, te ona kojima je status utvrđen rješenjem nadležne komisije za profesionanu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE