Danas šesta sjednica lokalnog parlamenta

Šesta sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, sa devet tačaka dnevnog reda, održaće se danas.

Pred odbornicima će se naći prijedlozi  odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika u Opštini Bijelo Polje,  davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju  o sufinansiranju sporta, obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole, isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019.godini, kao i  finansiranju rada geronto domaćica u 2019.godini, Takođe, lokalni parlament će se izjasniti o prijedlozima  odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje, imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo”, razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora direktora DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje i  davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” o određivanju v.d. direktora Društva.

Sjednicu koja je  zakazana za 10 časova, Radio Bijelo Polje će direktno prenositi.