Promocija foto-monografije "Biseri kulturne baštine Muslimana na sjeveru Crne Gore" 20. juna

Pezentacija foto-monografije "Biseri kulturne baštine Muslimana na sjeveru Crne Gore", kao i izložba fotografija, održaće se danas sa početkom u 16 časova u galeriji Centra za kulturu.

Ova aktivnost je dio projekta " Elementi kulturnog nasleđa ( materijalnog i duhovnog ) Muslimana na sjeveru Crne Gore“, koji je podržan od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina u Crnoj Gori.