Filmovi ''Pravo da znaš'' i ''Homo Consumens'' večeras u bioskopu

Igrani film ''Pravo da znaš'', autora Branka Baletića i  dokumentarno - edukativni film ''Homo Consumens'' autora Blagote Marunovića, biće prikazani večeras u bioskopskoj sali Centra za kulturu, od 20 sati.

Filmovi su nastali u okviru projekta ''Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori ZAŠTITI ME'', čiji je nosilac Centar za monitoring i istraživanje ( CEMI) u saradnji sa partnerima Centrom za zaštitu potrošača u Crnoj Gori ( CEZAP), Crnogorskom LGBTQ ( Queer  Montenegro) i Mrežom za afirmaciju  procesa evropskih integracija (MAEIP).

Cilj ovih projekata je podizanje svijesti i unapređenje  pružanja uslua građanima u području zaštite potrošača.

 Ulaz na projekcije je besplatan.