Usavršavanje kadra prioritet kulturne politike u Crnoj Gori

Usavršavanje kadra i cjeloživotno učenje u oblasti kulture jedan je od prioriteta kulturne politike u Crnoj Gori, istakla je ministarka kulture i medija Tamara Vujović na UNESCO Svjetskoj konferenciji o kulturi i umjetničkom obrazovanju koja se održava u Abu Dabiju.

Ministarka Vujović je, kako navode u saopštenju, govorila na panel diskusiji "Jednak pristup kulturi i umjetničkom obrazovanju", gdje je sa ministrima i šefovima delegacija iz drugih država razmijenila iskustva i najbolje prakse u cilju unaprijeđenja sektora kulture i umjetničkog obrazovanja. Vujović je naglasila da je usavršavanje kadrova i cjeloživotno učenje u oblasti kulture jedan od prioriteta kulturne politike u Crnoj Gori. To je prepoznato i u važećem strateškom dokumentu – Nacionalnom programu razvoja kulture, koji prepoznaje značaj intersektorske saradnje u oblasti obrazovanja i kulture.Ukazala je da se Crna Gora, kao i druge države sa nižim ekonomskim standardom, suočava sa problemom odliva kadrova. "Dostupnost kulture i obrazovanja u oblasti umjetnosti podrazumijeva stvaranje neophodnih uslova koji bi omogućili podršku i usmjerenje svakom talentovanom dječaku i djevojčici, od najranijeg uzrasta", navela je Vujović. Ona je kazala da institucije kulture u Crnoj Gori teže da doprinesu dostupnosti kulturnih sadržaja organizovanjem dana umjetničkog obrazovanja, posjetom učenika osnovnih škola i drugim programima kojima predstavljaju kulturno nasljeđe i savremeno stvaralaštvo. "Ipak, i pored toga, istraživanja su pokazala da postoji slabije interesovanje za sadržaje kulture, posebno među mlađim generacijama. Prepoznali smo ovo kao važan problem u razvoju sektora i sa Ministarstvom prosvjete radićemo na pronalaženju rješenja primjenom najboljih praksi iz zemalja okruženja i Evrope", istakla je Vujović. Kazala je da je uvjerena da će u okviru UNESCO platforme za kulturu i obrazovanje u oblasti umjetnosti biti omogućena veća dostupnost kulturnih sadržaja i da će nam strateški dokument usvojen na konferenciji ponuditi konkretne smjernice i rješenja. "Prepoznali smo da je potrebno osnaživati učitelje i nastavnike o znanjima u oblasti kulture i umjetnosti i uključivati umjetnike i kulturne djelatnike u obrazovni sistem kroz preformanse u školama i rad sa djecom, što može podstaći razvoj kreativnosti kod najmlađe publike," zaključila je Vujović. Konferencija u Abu Dabiju je prilika za razmjenu iskustava u oblasti umjetničkog obrazovanja, razvoja vještina i profesija u oblasti kulture, nadogradnju kapaciteta aktera u kulturi i umjetnosti, načinima povezivanja sektora uz poštovanje kulturne raznolikosti, održivom djelovanju aktera u kulturi uz upotrebu digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije. Učesnici konferencije prestavili su svoja iskustva i izazove sa kojima se suočavaju kao i pozitivne primjere koje su implementirali u svojim državama. Rezultat Konferencije biće u Okviru za kulturu i umjetničko obrazovanje koji predviđa prostor za unaprijeđenje i pospješivanje saradnje između sektora kulture i obrazovanja, s posebnim akcentom na digitalnim tehnologijama kao sredstva za ubrzanje ciljeva globalnog razvoja poput onih predviđenih Agendom 2030. Vujović je na konferenciji sa ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić Stojanović. Kako navode u saopštenju Ministarstva kulture, konferenciju su otvorili visoki zvaničnici: ministar kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Salem bin Kalid Al Kasimi, šef Departmana za kulturu i turizam Abu Dabija, Mohamed Kaligf Al Mubarak i predsjednica Generalne konferencije UNESCO Simona-Mirela Mikulesku.

 

Izvor: RTCG

Foto: Sa UNESCO konferencije (Foto: MKM)