Dodatna opterećenja bila bi opasna za privredu

Potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović poručio je da novi Opšti kolektivni ugovor mora biti usvojen transparentno te da bi dodatna opterećenja privredi u ovom trenutku bila opasna.PKCG, kako kaže Vujović, traži i da se riješi problem reprezentativnosti članova Socijanog savjeta.“Da konačno znamo da li postoji adekvatna reprezentativnost privrede u Savjetu”, naveo je Vujović u Jutarnjem programu TVCG.Vujović kaže da je crnogorska privreda sada pod velikim teretima i da se mora biti oprezan kada se nameću novi nameti privredi.

Poručuje da je interes i privrede da se što prije dođe do novog OKU.“Očekivanje je da se dođe do dogovora, na transparentan način da svi budu adekvatno zastupljeni i da imamo svijest o tome kakav je ekonomski trenutak u zemlji i da su dodatna opterećenja privredi u ovom trenutku opasna”, poručio je Vujović.Za sjutra je najavio sjednicu Odbora trgovina PKCG, čiji stav kako dodaje, mora da bude uvažen.“Privrednicima je u interesu da se dođe do dogovora, ali i da se uvaži struktura ekonomije i realne potrebe i tu je ono da li taj sezonski karater rada da bude adekvatno zastupljena je ono što bi privredi odgovaralo”, naveo je Vujović i dodao da traže dogovor svih strana.

Izvor: rtcg