Čirgić podnio ostavku

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju.Kako je naveo u izjavi za medije ostavka je adresirana na Vladinu Komisiju za imenovanja i razrješenja i Upravnom odboru Fonda za zdravstveno osiguranje.Čirgić podsjeća da je na funkciji direktora Fonda bio gotovo pet godina.

"Za vrijeme mandatnog perioda glavne aktinosti u mom radu bile su usmjerene na: unapređenju i efikasnijem ostvarivanju propisanih prava i njihovom proširenju, sa posebnom pažnjom na najosjetljivije kategorije, prije svega djecu i lica sa invaliditetom", naveo je Čirgić.Kako navodi njegove aktivnosti bile su usmjerene i na informatizaciju i razvoj digitalizacije sistema, na dobrobit zdravstvenog sistema i osiguranika.

“Povećanju budžeta i nastojanju da se riješi dugogodišnji problem nerealnog planiranja budžeta u odnosu na realne potrebe zdravstvenog sistema, što je rezultiralo iskazivanjem neizmirenih obaveza na kraju svake budžetske godine i uporedo sa tim težnja da se promjeni način finansiranja javnih zdravstvenih ustanova uz postavljanje sistema po principu da „sredstva prate osiguranika“.

Unapređenje rada Fonda kroz uspostavljanje sistema zasnovanog na procedurama, unutrašnjoj kontroli procesa rada, planovima integriteta, upravnim postupcima, poboljšanju uslova rada i edukaciji zaposlenih i dr”, poručio je Čirgić.

Zaključio je i da ostaje ponosan na svoje kolege u Fondu i sve zajedničke rezultate u unapređenju zdravstvenog sistema.

Izvor: Rtcg