Danas konsultativna saslušanja šest kandidata

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće danas konsultativno saslušanje kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta, koji su ugledni pravnici.

Za te funkcije prijavili su se Božidar Vukčević, Vladimir Gilić, Slavica Mirković, Aneta Spaić, Gavrilo Ćabarkapa i Zora Čizmović.

Prema javnom pozivu, kandidat, pored opštih uslova za rad u državnom organu, mora da ima najmanje deset godina radnog iskustva na pravnim poslovima i da uživa lični i profesionalni ugled.

Mandat člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika je četiri godine.

Izvor:mina